نهال گردو اسرائیلی تخم مرغی ژنوتیپ برتر

گردو اسرائیلی تخم مرغی دارای قامتی بلند و حداکثر ۱۵ متر ارتفاع دارد و گردویی است با میوه ای درشت به شکل تخم مرغ با پوستی نازک و کاغذی و مغزی سفید و همچنین دیرگل بوده و در مهر ماه برداشت می شود از ویژگی های این گردو میتوان به درشت بودن و پر بار بودن آن اشاره کرد.

نهال گردو اسرائیلی تخم مرغی ژنوتیپ برتر

واتساپ
تلگرام