نهال گردو توسرخ پیوندی

 گردو توسرخ یکی از ارقام گردو پیوندیست که مغز آن قرمز روشن بوده با اندازه ای متوسط که مورد علاقه در بازار است بازدهی این گردو بالا و برداشت آن با عملکرد بالا همراه است مغزش به راحتی از پوسته جدا می شود و تنه درخت گردو توسرخ کمی به قرمز مایل می باشد.

نهال گردو توسرخ پیوندی

واتساپ
تلگرام