نهال گردو تویسرکان

گردو تویسرکان درختی با ارزش که ارتفاع آن به ۲۰ متر میرسد و محصولی صادراتی می باشد. شهر تویسرکان به بهشت گردوهای ایران معروف است و تویسرکان یکی از شهر های استان همدان می باشد.
منطقه تویسرکان با توجه به شرایط اب و هوایی از مناسب ترین مناطق کاشت گردو بوده زیرا درخت گردو مشتاق اب و هوای کوهستانی و دره ای است البته درخت گردو در مناطق مختلف دیگر ایران و حتی چین و فرانسه و آمریکا کشت می شود اما کیفیت گردو تویسرکان را هیچکدام ندارند. درختان گردو باید طوری کاشت شوند که فاصله آنها کمتر از ۱۰ متر نباشد چون بعد از چند سال شاخه های آن مزاحم همدیگر می شوند و در هم میپیچند.
بهترین زمان کاشت درخت گردو اوایل بهار و برداشت آن یه عوامل محیطی بستگی دارد که معمولا اواخر شهریور و اوایل مهرماه می باشد و البته هنگام برداشت باید دقت کرد که پوشت گردو به رنگ قهوه ای مایل به خاکی باشد که به راحتی از پوسته جدا شود. قابل ذکر سات به علت زود گل بودن برای باغ های تجاری توصیه نمیگردد.

نهال گردو تویسرکان

واتساپ
تلگرام