نهال گردو رقم جمال

  ارقام ایرانی معرفی شده ۱. جمال: این رقم با کد شناسایی Z۶۳ از ضياء آباد قزوین توسط جناب آقای جمال عاطفی معرفی شده است. گلدهی آن جانبی و دارای عملکرد مطلوبی است. گل های ماده آن نسبتا دیرتر تشکیل می شود؛ ولی از لحاظ بازشدن جوانه ها در بهار دیر برگده محسوب نمی شود. یک رقم پروتاندر است و برای گرده افشانی به رقم Z۳۰ (دماوند) نیاز دارد. شکل درختانش گسترده با قدرت رشد نسبتا زیاد است؛ بنابراین در تعیین فاصله کشت باید دقت شود. ظاهر برگ و رگ برگ درختان این رقم کاملا متمایز است و در بین سایر ارقام تشخیص دادنی است. وزن میوه آن ۱۲ گرم بوده و نسبتا پوست نازک است و درصد مغز زیادی دارد. رنگ مغز آن مطلوب و کهربایی سفید است. میوه هایی کشیده با ظاهری بازار پسند دارد. در برابر بیماری انتراکنور تا اندازه ای مقاومت نشان می دهد. مقاومت آن در برابر سرمای زمستانه و پاییزه قابل قبول است.

نهال گردو رقم جمال

واتساپ
تلگرام