نهال گردو سانلند پیوندی

  گردو سانلند پیوندی برگ هایی زود رشد و دیر ریز دارد و وزنش حدود ۱۰.۴ گرم مثل محصولات زودبرگ دیگر در کالیفرنیا و در مناطقی که دارای رطوبت و باران زیاد هستند حساس است سانلند درختی با گردوی روشن بوده و گل های زیبایی دارد. عمر اقتصادی این درخت بیشتر از ۱۰۰ سال بوده و تحمل خشکی آن متحمل آبیاری ۲۰ لیتر در ۲۰ روز می باشد و وزن میوه حدود ۱۳ و وزن مغز میوه ۶ می باشد.

نهال گردو سانلند پیوندی

واتساپ
تلگرام