نهال گردو ضیاءآباد قوداقوز

گردو ضیاء آباد قوداقوز زود بازده بوده و چون بازدهی و عملکرد بالایی دارد قوداقوز نامیده میشود. قوداقوز در گویش ترکی به معنی کوتاه مدت می باشد. این گردو پایه کوتاه و گسترش تاج ان کوچک و با رشدی کم و لی پربار است و میوه ان به شکل بیضی شکل بوده با پوشش و ضخامتی متوسط و مغز آن متوسط و طعم خوبی دارد. گل های ماده گردو ضیاءآباد قوداقوز تکی و به شکل گردوهای ۴ تایی و در ژنوتیپ ها به صورت خوشه ای می باشد همچنین قوداقوز به اسرائیلی هم معروف می باشد.

نهال گردو ضیاءآباد قوداقوز

واتساپ
تلگرام