نهال گردو فرنور پیوندی

 جزء ارقام تجاری و پوست کاغذی فرانسه به حساب می آید. جوانه آن خصوصا شاتونهای نر در برابر سرمای بهاره مقاوم است و معمولا در اواخر فروردین شکوفا می شود. عملکرد محصول سطح بالایی دارد و به صورت جانبی از هر جوانه گل آن ۲ تا ۴ میوه به وجود می آید. وزن میوه آن ۱۲ گرم با درصد مغز %۴۹ و در برابر کرم سیب و بلایت مقاوم است. باتوجه به میزان رشد درخت، می تواند با فواصل کمتر هم کشت شود (۵۷۷ تا ۸۷۱۰ متر). خود این رقم به عنوان گرده افشان تلقی می شود؛ ولی برای باردهی بهتر با رقم فرنت کشت می شود. این رقم برای کشت در مناطق کوهستانی مناسب است.

نهال گردو فرنور پیوندی

واتساپ
تلگرام