نهال گردو هارتلی پیوندی

گردو هارتلی یکی از ارقام تجاری کالیفرنیاست. محصول آن نسبتا زودرس و برای مصرف تازه خوری مناسب است. این رقم دارای قدرت رشد زیاد و نسبتا زودبارده بوده و میوه های نسبتا درشت و پیکانی شکل با پوست نازک و بازار پسند دارد. جوانه های آن در بهار قبل از فرانکوت باز می شود؛ ولی به هر صورت نسبت به درختان معمولی دیرگلی قابل ملاحظه ای دارد و در صورت رفع توقع آب و مواد غذایی، عملکرد مطلوبی خواهد داشت. برای گرده افشانی مناسب با ارقام فرانکوت و RDM کشت می شود. در برابر کرم سیب و بلایت و آنتراکنوز مقاوم؛ ولی در مقابل شانگر پوست نسبت حساس است.

نهال گردو هارتلی پیوندی

واتساپ
تلگرام