نهال گردو کانادایی ژنوتیپ برتر

گردو کانادایی به دلیل مرغوب بودن مغز آن و عملکرد بالا و باردهی از سال اول یکی از خصوصیات خوب این گردو می باشد که مناسب ترین رقم برای منطقه های یخبندان به شمار میرود. در باغات ۱۰ ساله گردو کانادایی حدود ۷۰ کیلو برای هر درخت برآورد گردیده است این گردو میوه آن بسیار درشت و گپه های حدودا ۵ تایی اندازه یک درخت نیمه متوسط دارد و فاصله کاشت آن ۷ در ۷ می باشد و طرح باغ به روش مربعی میباشد قابل ذکر است در باغ مادری نهالستان ارمین قاسمی ۱۰۰ اصل از این گردو با سن ۷ ساله موجود می باشد.

نهال گردو کانادایی ژنوتیپ برتر

واتساپ
تلگرام